ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 • Събития

  • 25.04.2014 г.- Пловдив, Регионален форум на доставчиците на социални услуги

    "СЪПРИЧАСТНОСТ" BG051PО001-5.1.05-0002-C0001 ПРОЕКТ "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ"         На 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община Пловдив. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“. Специален гост и лектор на форума бе г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Присъстваха доставчици на социални услуги от Пловдив и региона,...

  • Благоевград, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   Благоевград, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   На 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност със съдействието на Община Благоевград и се реализира в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на...

  • Видин, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   Видин, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   На 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Темата на срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“....

  • Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“

   Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“

   На 12 септември 2013 г. в Арт клуб „Вижън Хол“, Варна (жк. „Чайка“ бл.27) Национален алианс за социална отговорност проведе пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“. Представеният проект е насочен към реализиране на дейности в подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, социални предприятия, работодатели, общини и всички доставчици на социални услуги в цялата страна. В рамките на проекта...

  • Първа регионална среща - Русе

   Първа регионална среща - Русе

   На 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" - BG051PО001-5.1.05-0002-C0001, проект "Партньорство за по-добър живот". Темата на Форума и срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Форумът беше организиран от Националния алианс за...

  • Търговище, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   Търговище, Регионална среща на доставчиците на социални услуги

   На 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със съдействието на Община Търговище и се реализира в рамките на дейностите по проект „Партньорство за по-добър живот“. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, който отправи приветствени думи към гостите на срещата и представителите на...